Ceny Voucherów:

  • Voucher na 3 przejazdy 8 minutowe (w formie wydruku wraz z kopertą firmową lub wysyłane w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy):  130zł
  • 5 przejazdów 8 minutowych (w formie wydruku wraz z kopertą firmową lub wysyłane w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy): 185zł
  • Voucher na dowolną kwotę (koszt wydruku wraz z kopertą firmową lub wysyłane w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy +15zł)

Voucher można zakupić na miejscu w recepcji toru , bądź online poprzez złożenie zamówienia na adres mailowy : kontakt@s-kart.pl